Labioplasti Nedir?

Labioplasti genital estetik operasyonları içerisinde; iç dudak ve dış dudak estetiği için kullanılan ortak bir terim olsada aslında günümüzde labioplasti ile anlatılmak istenen iç dudak estetiğidir. Labioplasti de amaçlanan; vajina dışında yer alan, hastan in hayat kalitesini bozarak hastayı mutsuz eden, buruşmuş, kırışmış, normalden iri bir görünüm arz eden iç dudaklara doğal estetik bir görünüm kazandırmaktadır. Bayanlar iç dudak estetik operasyonunu fonksiyonel veya estetik nedenlerle ya da her iki nedenle isterler.

Fonksiyonel nedenlerin; Başlıcaları hijyen sağlamakta zorluk (Örn. tuvalet kağıdı yağışması vs.) genital bölge cildin kronik şekilde sürtünmesi, sıkı giysiler giyindiğinde tahriş, bisiklet sürerken ve benzer spor faliyetlerinde ağrı hissetme ve iç dudakların fermuara takılmasıdır. Bunun yanında bazı bayanlarda iç dudakların vajen girişini kapatarak idrar yapmada zorlama, ıkınarak idrar yapma ve idrarın bacaklara akması şikayeti ile doktora başvururlar. Bazen de sarkık ve kıvrıntılı anormal iç dudaklar sık enfeksiyon, akıntı ve kokuya neden olarak bu durum kadının yaşam kalitesini bozduğundan, kadınlar bu nedenle iç dudak operasyonu gereksinimi duyarlar.

Bir çok bayanda estetik nedenlerle labioplasti geçirir; Bunlar özellikle giysilerin altında çıkıntı görünmesi, ilişki sırasında utanma duygusu, anormal görünüm arz eden iç dudaklardan dolayı özgüven kaybı ve huzursuzluk, ağrılı ilişki nedeniyledir.

İç dudak estetiği (labioplasti) operasyonunda hastanın yaşam kalitesinde hedeflenen nedir?

 • Operasyon sonrası hastanın yaşam kalitesi ciddi anlamda pozitif yönde değişerek, aynı zamanda operasyonun, hastanın beklentilerini yüksek bir oranda karşılanması birinci amaç olmalıdır.
 • Operasyon sonrası hastalarımızda ciddi anlamda özgüven artışı sağlanılması hedeflenmelidir.
 • Operasyon sonrası hastanın eskiye göre kendini daha mutlu ve huzurlu hissetmesi amaçlanmalıdır.
 • Operasyon sonucu , hastanın partnerine karşı kendini daha iyi hissederek, cinsel yaşamı pozitif yönde etkilemesi hedeflenmelidir.
 • Hastanın eskiye göre daha rahat ve kendini mutlu hissedecek giysiler (tayt, bikini vs.) giyerek, hayata daha pozitif bir bakış açısıyla bakması hedeflenmelidir.
 • İdrar ve enfeksiyon sorunu olan hastaların bu şikayetlerinin operasyon sonrasında minimalize edilmesi önem arz eder.

İdeal bir labioplasti (iç dudak) operasyonunun planlanması nasıl yapılmalı, nasıl bir yol izlenmeli ve  püf noktaları nelerdir?

 • Labia ameliyatı için hastalar öncelikle değerlendirilmelidir. hastanın hedefleri ve beklentilerini anlamak en önemli noktadır. İlk başta hastanın mutlaka kısa cinsel ve jinekolojik hikayesi alınmalı daha sonra temel anatomi gösterilmeli, yapılacak operasyon seçenekleri ; Riskleri ve komplikasyonları hasta ile tartışılarak karara bağlanmalıdır. Özellikle labia minoranın (iç dudak) fazlalıkları, asimetri, pigmentasyon (koyuluk) derecesi ortaya konulur. Aynı zamanda dış dudak ve klitoriste incelenir. Hastaya ayna verilir ve kendisini özellikle rahatsız eden alanları belirtilmesi istenir ve aynı esnada klitoris ve dış dudağada bir küçültme operasyonu yapılacaksa hasta ile konuşularak kararlaştırılır.
 • Aslında labia minora (iç dudak), erektil bağ doku ve zengin sinir uçları nedeni ile cinsel uyarı sırasında dokunmaya karşı son derece hassastır. Bu nedenle bu bölgeye yapılacak cerrahi operasyonda bu hususlar göz önünde bulundurulmalı ve ona göre bir cerrahi prosedür seçilmelidir. Sadece estetik bakış açısı tek başına yeterli değildir.
 • İç dudak kanlanması ve damarsal dağılımı ortaya koyduktan sonra, yapılacak cerrahiye karar verilmelidir. Kanlanması iyi olmayan bir dış dudağa yapılacak bir operasyon çoğu zaman komplikasyonla sonuçlanır. Özellikle kenar çatlaması ve çentiklenme ortaya çıkar ki buda hiç hoş olmayan bir durumdur. Özellikle sigara içen kişilerde dış dudak kanlanması bazen yetersiz olduğunda; Bu kişiye yapılan operasyonlarda, operasyon sonrası dikişlerde açılma , kötü görünüm ortaya çıkar. Bu durum hasta ile dürüstçe paylaşılmalı ve operasyon planlanması ona göre yapılmalıdır.
 • Cerahi prosedürler hakkında tam bir fikir birliği bulunmamasına rağmen, farklı hastalar için farklı teknikler tercih edilebilinir. Her hasta için seçilecek tekniğin avantajları ve dezavantajları, iç dudağın büyüklüğünün derecesi, konumu ve hastanın kozmetik tercihi çok önemlidir. Bazı kadınlar koyu doğal görünümlü, iç dudak kenarlarını korumayı tercih eder ve sadece iç dudakların küçültülmesini iste, bazıları da kenarlarının çıkarılmasını isteyebilir. Cerrahiye buna göre karar verilir.
 • İç dudak operasyonunu hem hassas hem ciddi bir operasyondur. Cerrahın deneyimi, becerisi en önemli noktadır. Uygun eğitimli ve deneyimli bir ekip tarafından operasyon gerçekleştirildiğinde komplikasyon en aza iner. Aynı zamanda sonuçlarda hastanın beklentisini ciddi şeklide karşılar.
 • Labioplasti operasyonuyla beraber, çoğu zaman klitoris üzerindeki cilt katlantılarının alınması gerekli olmaktadır. Çünkü bu yapılmadığı zaman klitoris üzerindeki fazla kabarıklık göze çarpmakta buda estetik yönünde hastaları olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durum hasta ile paylaşılmalıdır.
 • Labioplasti operasyonu için yeterli zaman ve uygun mekan çok önemlidir. Sadece lokal anestezi yapılarak alel acele muayenehane şartlarında böyle bir operasyonu yapmak doğru değildir. Sonuçta ince çilik gerekmekte, dikkat ve özen bu işin olmazsa olmazıdır. Hastaya ciddi şekilde anestezi konsültasyonu yapılmalıdır. Genel anestezi altında ve anestezi ekibinin hazır olduğu steril ameliyathane şartlarında bu lemi yapmak altın standarttır. Hasta lokal anestezi istiyorsa o zaman hasta ile konuşulup uygun lokal anestezi uygulanabilir. Bizim önceliğimiz genel anestezidir. İyi şeçilmemiş ve sonuçları düşünülmeyen lokal anestezinin bazen çok ciddi sakıncaları mevcuttur.

Labioplasti ameliyatı nasıl yapılır? Ne kadar sürer? Kaç çeşit yöntem mevcuttur? Hangi hastaya hangi yöntemi uygulamak lazım? Ameliyat çeşitlerinin avantajları ve dez avantajları nelerdir?

Labioplasti ameliyatı yaklaşık 45 dakika 1 saat sürmektedir. Eğer aynı seansta ek bir estetik operasyonuda kombine edilirse ameliyat süresi biraz uzayabilir. Günümüzde en çok uygulanan cerrahi prosüdür eğimli lineer rezeksiyon ve kama yöntemidir. Hastaya hangi cerrahi prosedürü uygulanacağı ;muayene sonucu ve hastanın beklentileride göz önüne alınarak hastayla konuşularak beraber karar verilir. Prosüdürün avantajları ve dezavantajlarına ve iç dudağın büyüklük derecesine, konumuna ayrıca hastanın kozmetik tercihlerine bakılır ve son karar verilir.

a-Eğimli Lineer Rezeksiyonu

 • Labioplasti ameliyatlarında en çok bu yöntemi tercih ediyoruz.
 • Genel olarak eğimli lineer rezeksiyon hastalara istedikleri tüm kozmetik görünüş derecelerini sağlar, koyu ve düzensiz kenar ortadan kalkar.
 • Uygun bir labioplasti, hasta tarafından talep edildiğinde dudakların dış hattını ve labia kenarlarının renk ve dokusu korunmalıdır veya hasta istiyorsa iç dudak tamamen çıkarabilinir.
 • Bu ameliyat tekniği ile daha az komplikasyon görülmesine rağmen bazen dış kenarda yara izi ve nadirende dikiş çizgisi, ilişki sırasında ağrı gözükebilir.
 • Son zamanlarda labioplasti isteyen hastaların çoğu dudakların koyu kenarlarının korunmasından ziyade çıkarılmasını istemektedir. Buda eğimli lineer tekniğinin cerrahide kullanılmasını arttırmaktadır.

AMELİYAT SONRASI BAKIM

Operasyondan sonraki, 6 hafta için egzersiz veya ağır kaldırma veya cinsel aktivite yasaktır. Hafif ve yavaş yürüyüşe izin verilmektedir. Ameliyat bölgesi günlük olarak sabun ve suyla temizlenmelidir ve ovalamadan hafif vuruşlarla kurutulmalıdır. Küvette banyo yapmaya ve oturarak banyo yapmaya izin verilmez. Dikişleri zayıflatabilir ve yaranın erken açılmasına neden olabilir. Hastaya iyileşmeye yardımcı olmak için labia ve yara bölgeleri üzerine estradiol kremi sürmesi talimatı verilir. Ameliyat sonrasında kollajen kremi de yaranın iyileşmesine yardımcı olmak için kullanılabilinir. Dolaşma ve aktivitede, yara kenarlarında çekme ve ayrılma olmadan aşamalı artış teşvik edilir. Hastaya yara kenarlarında gerilimi azaltmak için çoğunlukla bacaklarını kapalı tutması veya bacak bacak üzerine atması söylenir. Hasta ameliyattan 2 ve 6 hafta sonra muayene edilir.

Dikişler yaklaşık olarak 10-14. gün arasında hızla çözünmeye başlar. Önemli ölçüde kaşıntı ve akıntı oluşabilir ve kaşıntı kremi sürülerek azaltılabilir. Birçok hasta akıntıyı enfeksiyon olarak yorumlar, ancak genellikle değildir. Dördüncü haftada, yara kenarları tipik olarak iyi ölçüde kapanır; banyoya izin verilir ve aktivitede artışa başlanabilir. 6-8 haftada, iyileşme tamamlanır ve kısıtlamalar kaldırılır. Hasta ameliyattan yaklaşık 6 ila 8 hasta sonra, kenarlar tamamen iyileşip yumuşayınca seks yapmaya başlayabilir.

b-Kama Tekniği

Kama tekniği iç dudakta radial uzama ve sürekli kenar pigmentasyonu (koyulaşma) bulunan hastalar için ideal bir tekniktir. Bu teknikte labia minoranın (iç dudağın) en çıkıntılı gösteren bölümünde basit tam kalınlıkta doku “pasta ” dilimi kesilerek çıkartılır ve karşılıklı kesilmiş kenarlar tekrar birleştirilir.

 • İç dudakta kama tekniği uygulamak kritik sinirleri kurtarır ve kanlanmayı korur.
 • Kama tekniğinde; yara yeri iyileştiğinde neredeyse fark edilmeyecek küçük yatay bir iz oluşturur.
 • Kama tekniğinin tecrübeli ve bilgili kişiler tarafında yapılması son derece önemlidir.
 • Kama tekniği iç dudağın koyu kenarlarını veya doğal dış hatlarını korumak isteyen kadınlar için ideal bir yöntemdir.
 • Kama yöntemi için hasta seçimini iyi yapmak lazım, yoksa uygun olmayan iyileşme, dudaklarda delikler ve kenarlar ayrıldığında belirgin pizza şeklinde boşluklar oluşur. Bu tablo hiç hoş olmayan bir durum arz eder. Çentikleşme, kenarların çatlaması ve kanama gibi komplikasyon ortaya çıkmaması için cerrahi inceliğe ve hassasiyete önem vermek lazım. Özellikle sigara içenlerde kama yöntemini uygularken dikkatli olmak lazımdır.

 AMELİYAT SONRASI BAKIM

İnsizyonlar sodyum çözeltisi ile temizlenir ve topikal antibiyotik bir merhem uygulanır. Tek kullanımlık perineal soğuk paket uygulanır ve ağ şeklinde, tek kullanımlık bir ağ külot yerleştirilir. Marcaine yaklaşık 4 saat analjezi sağlar, bu sürenin sonunda hastalar yanma şeklinde ağrı hissedebilir. Gelecek 24-48 saat için 4-6 saatte bir ağrı kesici almaları talimatı verilir. Taburculukta hastalara perineal yıkama şişesi ve idrar çıkarma sonrası insizyonlar üzerine ılık su püskürtme talimatı sağlanır. 35 yaşından yüksek hastalar için, topikal konjuge östrojen (premarin) reçete edilir ve 6 hafta boyunca haftaya üç kere bölgeye ilacı uygulama talimatı verilir. Bu yaranın iyileşmesini arttırır. Beş gün boyunca günde iki kez alma talimatı ile oral, ikinci nesil bir antibiyotik (duricef) reçete edilir. Kaşıntı ve akıntı bulunan hastalara diflucan gibi oral bir antifungal verilir.

OP. DR. VASFİYE AKSOY SORULARINIZI YANITLIYOR.